Lek800

Teoria e Numrave merret me studimin e cilësive të numrave natyrorë dhe në përgjithësi të numrave të plotë, duke përfshirë plotpjesëtueshmërinë, pjesëtuesin më të madh të përbashkët të dy numrave të plotë dhe studimin e numrave të thjeshtë dhe të përbërë.

Gjendja në magazinë:
NPP:
9789928476692
Autor:
ARTO ADILI