Lek800

Gjeometria Elementare përfshin transformimet gjeometrike në gjeometrinë e planit, me anë të të cilave bëhet e mundur zgjidhja e një sërë problemesh të gjeometrisë elementare. Disa nga transformimet më të rëndësishme që trajtohen në këtë libër janë: zhvendosja paralele, rrotullimi, simetria qendrore, simetria boshtore, homotetia, ngjashmëria adhe inversioni. Libri shqyrton jo vetëm vetitë kryesore të këtyre transformimeve, por dhe kompozimet midis tyre dhe lidhja që ekziston midis njëra tjetrës.

Gjendja në magazinë:
NPP:
9789928476678
Autor:
ARTO ADILI