Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) është një organizatë e krijuar në 2009 nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve me mbështetjen dhe inkurajimin e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. AADF është një organizatë jofitimprurëse e udhëhequr nga një Bord i Drejtorëve që vepron tërësisht në Shqipëri. Objektivi kryesor është zbatimi i projekteve duke synuar që të ketë një impakt në zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe të një shoqërie demokratike në Shqipëri.

AADF zhvillon dhe zbaton projekte në tre programe kryesore:

  1. Arsim dhe Lidership
  2. Sipërmarrje
  3. Turizëm Kulturor dhe Eko-turizëm

 

Qasja

  • Të identifikojmë fushat e nevojës në përputhje me misionin tonë.
  • Të zhvillojmë zgjidhje novatore dhe të matshme për të krijuar ndikim të qëndrueshëm në këto fusha.
  • Të veprojmë si një organizatë në një mënyrë të përgjegjshme dhe jo-burokratike.
  • Të bashkëpunojmë me organizata dhe institucione të tjera për të maksimizuar burimet dhe për të formuar partneritete strategjike që mund të katalizojnë ndryshim.
  • Të zbatojmë projektet tona në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe transparente.
  • Të vlerësojmë përpjekjet tona dhe të vazhdojmë t’i përmirësojmë dhe zgjerojmë ato.

 

Website

www.aadf.org