Lek700

Ky botim i librit “Bazat e menaxhimit”, trajton çështjet themelore të menaxhimit, në mënyrë të tillë që të ndërtojë baza të qëndrueshme për të kuptuar anën praktike me të cilën menaxherët dhe organizatat përballen në ditët e sotme. Fokusi është marrja e njohurive dhe zbatimi i teorive të menaxhimit, ndërkohë që theksi vendoset edhe në krijimin e mundësive për të zhvilluar shprehi të nevojshme për punësim. Libri zhvillon për studentët një "ndjesi menaxhimi" të bazuar në teori, ndërkohë që u tregohen mënyrat se si këto koncepte zbatohen në situata konkrete në botën reale dhe të aftësohen me shprehitë e nevojshme për të qenë të suksesshëm në karrierën e tyre.

Gjendja në magazinë:
Dsiponueshmëria
Dërgim i menjëhershëm i kodit.
ISBN:
9789928448859
Autor:
Arthur J. Keown, Brikena Leka, Perseta Grabova