Lek800

Libri Matematika Elementare shqyrton një sërë temash dhe konceptesh të rëndësishme, të cilat nevojiten në disiplina të tjera të matematikës. Emërtimi “elementar” i kësaj lënde ka kuptimin që medodat të cilat përdoren në zgjidhjen e problemeve të ndryshme të matematikës, janë elementare dhe të zhveshura nga konceptet e avancuara të analizës dhe të disiplinave të tjera të matematikës.

Gjendja në magazinë:
NPP:
9789928476685
Autor:
ARTO ADILI