Lek480

Që nga koha kur botimi i parë i “Mënyrat e të nxënit” u propozua dhe më pas u botua, bota e të menduarit në fushën e arsimit, por dhe në fushat kryesore të lidhura me të, si psikologjia, neurologjia, neuropsikologjia dhe, deri diku, filozofia, kanë përparuar sikurse shpresohej, për shkak të rolit qendror të arsimit e rëndësisë së tij në mbarë botën. Kërkimet vijojnë dhe punimet, si të akademikëve të mirënjohur, ashtu dhe të studiuesve e profesionistëve më të rinj, kanë siguruar njohuri të reja mbi mënyrat dhe mjetet e të nxënit, gjë që përbën edhe thelbin e këtij libri.

Gjendja në magazinë:
ISBN:
9789928476616
Autori:
Alan Pritchard