Lek600

Në një kohë kur pothuajse gjithçka po ndryshon me shpejtësi, ky libër na njeh me perspektiva të reja dhe të kohëve të fundit lidhur me përdorimin e teknologjisë në procesin e të nxënit dhe udhëheqjen e mësuesve, nxjerr në pah integrimin e teknologjisë transformuese në klasë dhe integrimin e teknologjisë së bazuar në përmbajtjen lëndore. Teksti përmban katër seksione që e vendosin lexuesin në pozicionin e mësuesit, nxënësit dhe udhëheqësit e integrimit të teknologjisë transformuese. Në këtë botim, misioni i këtij teksti shkollor mbetet i njëjtë dhe i qëndrueshëm: të pasqyrojë rolin në rritje dhe në zhvillim të teknologjisë në fushën e arsimit.

Gjendja në magazinë:
NPP:
9789928476647
Autor:
M. D. Roblyer & Joan E. Hughes