Lek600

Ky tekst shumë praktik fillimisht ju njeh me konceptet themelore të parimeve të sipërmarrjes dhe më pas ju udhëzon hap pas hapi për krijimin e një plani biznesi. Listat e hollësishme të procedurave ju udhëheqin në procesin e nisjes ose të blerjes së një biznesi të vogël apo një frashize.

Ju do të njiheni me të gjitha llojet e start-up-eve, përfshirë bizneset që drejtohen nga shtëpia, ato familjare, të inkorporuara dhe bizneset ndërkombëtare. Do të mësoni gjithashtu rreth luhatjeve të vetëpunësimit, por do të kuptoni edhe që stili i jetës sipërmarrëse mund të jetë një mënyrë jetese për ju dhe familjen tuaj.

Gjendja në magazinë:
Isbn:
9789928448866
Autor:
Peggy A. Lambing, Charles R. Kuehl