Lek800

Në botën e sotme me tipare të theksuara globalizmi, kur novacioni është bërë element dominues në kontekstin e zhvillimeve ekonomikosociale, evidentimi i qartë i asaj që tashmë e quajmë shoqëri e njohurive, pozon sfida të reja ndaj bizneseve të manaxhimit. Libri "Manaxhimi" është haruar për studentët e fakulteteve ekonomike të universiteteve në Shqipëri, gjithashtu i vlefshëm edhe për të gjithë ata specialistë, të cilët pavarësisht nga profesioni, për rritjen e efektivitetit të punës së tyre drejtuese, e kanë të domosdoshme zotërimin e njohurive themelore të manaxhimit.

Gjendja në magazinë:
GTIN:
9789928478825
NPP:
9789928478825
Autor:
Prof. Dr. Shyqyri Llaci