Lek700
Kur arriti botimin e tretë, ky libër ishte teksti më i përdorur në botë për biznesin ndërkombëtar. Që prej asaj kohe prania e tij në treg ka vazhduar të rritet. Suksesi i librit mund t’i atribuohet disa karakteristikave unike, si:
- Është gjithëpërfshirës, modern dhe bashkëkohor.
- Fokusohet në zbatimet e koncepteve të biznesit ndërkombëtar.
- Integron më së miri temat e krerëve përgjatë tekstit.
- Mbulon në mënyrë të barabartë çështjet makro dhe mikro në një mënyrë që është aktuale, praktike dhe e integruar.
Gjendja në magazinë:
Isbn:
9789928448873