Lek600

Libri Aritmetika është konceptuar për t’iu ardhur në ndihmë studentëve në përvetësimin e njohurive, koncepteve e metodave matematike, si dhe zgjidhjen e ushtrimeve. Kjo është bërë e mundur nëpërmjet përdorimit të diagrameve, konkretizimit të materialit, shembujve dhe duke evituar përdorimin e simboleve “të rënduar”.

Gjendja në magazinë:
NPP:
9789928476661
Autor:
ARTO ADILI